Ky raport është hartuar nga Agjencia Kombëtare për Planifikimin e Territorit (AKPT) dhe Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), i cili u zhvillua gjatë periudhës Nëntor 2017 – Dhjetor 2018. Raporti synon të paraqesë monitorimin e zbatimit të Planeve të Përgjithshme Vendore (PPV) të territorit dhe ndikimin e tyre në këtë të fundit si dhe në zhvillim ekonomik. Ky raport, vjen pas një periudhe intensive pune që lidhet me procesin e planifikimit të territorit në Shqipëri. Në 5-vjeçarin e fundit janë hartuar e miratuar 3 plane të rëndësisë kombëtare, përkatësisht: Plani i Përgjithshëm Kombëtar i Territorit (PPKT), Plani i Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar (PINS Bregdeti), si dhe Plani i Integruar Ndërsektorial për Zonën Tiranë-Durrës (PINS Tr-Dr). Në nivel vendor, 34 bashki kanë Plane të Përgjithshme Vendore të miratuara, 10 bashki janë në proces miratimi, 16 bashkitë e tjera janë në proces hartimi dhe vetëm 1 bashki nuk ka filluar ende procedurat për nisjen e hartimit të PPV-së. Procesi i hartimit të PPV-ve është mbështetur nga Qeveria e Shqipërisë (për 50 bashki), PLGP (për 5 bashki) dhe Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal (dldp) (për 5 bashki).

Raporti paraprak baze: Monitorimi i zbatimit te Planeve te Pergjithshme Vendore ne Shqiperi

Dritan Shutina;Rudina Toto;Kejt Dhrami;Besnik Aliaj;Fiona Imami;Sotir Dhamo;
2019

Abstract

Ky raport është hartuar nga Agjencia Kombëtare për Planifikimin e Territorit (AKPT) dhe Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), i cili u zhvillua gjatë periudhës Nëntor 2017 – Dhjetor 2018. Raporti synon të paraqesë monitorimin e zbatimit të Planeve të Përgjithshme Vendore (PPV) të territorit dhe ndikimin e tyre në këtë të fundit si dhe në zhvillim ekonomik. Ky raport, vjen pas një periudhe intensive pune që lidhet me procesin e planifikimit të territorit në Shqipëri. Në 5-vjeçarin e fundit janë hartuar e miratuar 3 plane të rëndësisë kombëtare, përkatësisht: Plani i Përgjithshëm Kombëtar i Territorit (PPKT), Plani i Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar (PINS Bregdeti), si dhe Plani i Integruar Ndërsektorial për Zonën Tiranë-Durrës (PINS Tr-Dr). Në nivel vendor, 34 bashki kanë Plane të Përgjithshme Vendore të miratuara, 10 bashki janë në proces miratimi, 16 bashkitë e tjera janë në proces hartimi dhe vetëm 1 bashki nuk ka filluar ende procedurat për nisjen e hartimit të PPV-së. Procesi i hartimit të PPV-ve është mbështetur nga Qeveria e Shqipërisë (për 50 bashki), PLGP (për 5 bashki) dhe Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal (dldp) (për 5 bashki).
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/2408599
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact