Manuali për planifikimin dhe zhvillimin e territorit është një dokument në ndihmë të vendimmarrësve dhe të profesionistëve të fushës. Ai është hartuar duke respektuar legjislacionin aktual të planifikimit në Shqipëri. Mirëpo, për t`iu shmangur rigjiditetit dhe për të rritur jetëgjatësinë, manuali shkon përtej interpretimit të përcaktimeve ligjore dhe fokusohet në çështje teknike që do të vazhdojnë të kenë interes dhe nëse baza ligjore ndryshon në të ardhmen.

Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit në Shqipëri, Manual Teknik

Rudina Toto;Kejt Dhrami;Dritan Shutina;Besnik Aliaj;Fiona Imami;Sotir Dhamo;
2015

Abstract

Manuali për planifikimin dhe zhvillimin e territorit është një dokument në ndihmë të vendimmarrësve dhe të profesionistëve të fushës. Ai është hartuar duke respektuar legjislacionin aktual të planifikimit në Shqipëri. Mirëpo, për t`iu shmangur rigjiditetit dhe për të rritur jetëgjatësinë, manuali shkon përtej interpretimit të përcaktimeve ligjore dhe fokusohet në çështje teknike që do të vazhdojnë të kenë interes dhe nëse baza ligjore ndryshon në të ardhmen.
2015
978-9928-200-35-8
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/2408585
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact