Povertà, vergogna, superbia. I declassati fra Medioevo e Età moderna